הטלויזיה נדלקת עם צבעים מוזרים

במקרה כזה מומלץ לנתק את הטלויזיה מהחשמל לכמה שעות ולנסות שוב. בטלויזיה, יש מנגנון מיוחד, ש”מנקה” את המסך ממגנטיות והוא פועל אך ורק כשהוא קר. אם אנחנו משאירים את הטלויזיה במצב מנוחה(stand-by), אז המנגנון לא יכול להתקרר וזה מה שגורם בד”כ לכתמי צבע או לצבעים מוזרים.

בטלויזיה לא נשמע קול או לא נראית תמונה או מסך שחור

אנא בדקו את חיבורי האנטנה או כבלי האודיו-וידאו המחוברים לטלויזיה. קורה שאחד או יותר מהם, יוצאים החוצה או יוצאים בחלקם החוצה ואז יתכן שלא יישמע קול, או לא תיראה תמונה. במקרה כזה, מחזקים את הכבלים היטב למקומם, גם בצד של הטלויזיה וגם בצד של הממיר או מקור האנטנה.

בטלויזיה לא נשמע קול או תמונה טובה בצבעי שחור לבן

גורם אפשרי לתקלה, שיטת קול או תמונה לא נכונות.

שיטת הקול המשודרת בארץ היא (BG) ושיטת שידור הצבע היא (PAL).